Uitleg 100 puntensysteem

Het 100 punten-systeem wordt in het leven geroepen om de problematiek omtrent vrijwilligerstaken aan te pakken bij volleybalvereniging Meppel-AZ. Alle taken binnen de vereniging zijn met punten gewaardeerd. Er wordt rekening gehouden met het aantal competitie spelende leden die samen al deze taken moeten volbrengen, afgezien van de leden zonder spelerspas die vrijwillig taken uitvoeren.
Hoewel dit altijd discutabel is, hebben wij geprobeerd het zo eerlijk mogelijk te berekenen door in acht te nemen hoeveel tijd een taak vergt en hoe (on)aantrekkelijk een taak is.

Wat is het doel?
Ieder competitie spelend lid vanaf de A jeugd een bijdrage laten leveren aan het invullen van taken binnen de vereniging, waardoor alle taken ingevuld worden, er ruimte en mankracht beschikbaar is om nieuwe dingen op te pakken en het daardoor prettiger, gezelliger en aantrekkelijker is om bij Meppel- AZ te spelen.

Spelregels

 • Niet inleveren of onvolledig invullen betekent dat je ingevuld kunt worden bij alle taken.
 • Het is de bedoeling dat je een eerste, tweede en een derde keuze invultt.
 • Je krijgt een taak toebedeeld, als je de 100 punten niet haalt met de taak die je als eerste keuze hebt opgegeven, dan wordt gekeken naar je tweede en derde keuze. Er wordt afgeweken van het schema als er voor bepaalde taken niet genoeg vrijwilligers zijn.
 • De groepen worden naar behoefte opgevuld.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij te sturen waar nodig is.
 • Bij ongeoorloofd inroosterverzuim volgt een wedstrijdschorsing. Hiervoor is melding bij verzuim noodzakelijk. We roepen daarom op om afwezigen in aankomend seizoen te melden!
 • Alleen in goed overleg met het bestuur kan met geldige argumenten worden afgeweken van de regels.

Van jouw drie keuzes moet er minimaal één wedstrijd gerelateerd zijn (scheidsrechter, zaalwacht, roostermaker, vlaggen, etc.)!!!
Voor de start van de competitie krijg je bericht welke taak aan jou wordt toegekend. We zullen trachten zoveel mogelijk de 1e keuze toe te kennen, doch dat zal wellicht niet altijd lukken. Daarnaast zijn voor bepaalde taken ook specifieke kwaliteiten nodig waar naar gekeken wordt (bijv. een voorzitter). Deze taken zijn vaak ook niet eenvoudig over te dragen en worden daarom soms meerdere seizoenen door dezelfde mensen uitgevoerd.

Mocht jij een taak uitgevoerd hebben die niet meer op de lijst staat (bijvoorbeeld: commissieleden, voorzitter, TC-lid, enzovoort) , maar je wilt deze taak NIET nog een jaar uitvoeren, zou je dan z.s.m. contact met ons willen opnemen?
In sommige gevallen is wellicht ook nog opleiding nodig, scheidsrechters, trainers. Hier wordt ook rekening mee gehouden.
Voor de taken zaalwacht, tellen, vlaggen en fluiten wordt twee weken voor de start van de competitie een informatieavond georganiseerd. Hier zal meer uitleg gegeven worden over wat er van je verwacht wordt wanneer je deze taak hebt gekregen. Te zijner tijd laten we weten wat de datum, het tijdstip en de locatie per taak zal zijn.

Hoe nu verder?
Je kan je op twee manieren opgeven:

 • Je kan het voorkeursformulier ⦁ hier downloaden en deze mailen naar ⦁ puntenmeppel@hotmail.com
 • Via de informatie- en inschrijfavond op 20 en 22 augustus in Sporthal Koedijkslanden.

Belangrijke data
Hieronder in een kort overzicht de planning van wat je kunt verwachten:

 • Medio juli 2016: Menu 100 puntenplan op de site wordt aangevuld met achtergrondinformatie en uitleg over het plan, tevens een downloadformulierom zelf in te vullen en te mailen naar het speciale mailadres ⦁ puntenmeppel@hotmail.com
 • 20 + 22 augustus 2016: Informatie avonden in de sporthal, hier de mogelijkheid om ter plekke een voorkeur aan te geven.
 • 22 augustus 2016: Sluitingsdatum: Mensen die niet hun voorkeur hebben aangegeven worden door het bestuur ingedeeld op de dan nog vacante taken.

Graag zien we je aanmelding tegemoet.

Met sportieve groet,
Het bestuur

[logooos columns=”6″ backgroundcolor=”transparent” layout=”slider” category=”-1″ orderby=”date” order=”DESC” marginbetweenitems=”25px” tooltip=”enabled” responsive=”enabled” grayscale=”disabled” border=”enabled” bordercolor=”#DCDCDC” borderradius=”logooos_no_radius” autoplay=”true” scrollduration=”1000″ pauseduration=”9000″ buttonsbordercolor=”#DCDCDC” buttonsbgcolor=”#FFFFFF” buttonsarrowscolor=”lightgray” hovereffect=”effect1″ hovereffectcolor=”#DCDCDC” ]